VIA STELLA DZIED LTV TIEŠAJĀ ĒTERĀ

Latviešu tautas dziesma Austriņas apdarē
“Vij, Dieviņi, zelta viju”.
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas bērnu koris “Via stella”,
diriģente Liene Batņa,
koncertmeistare Līga Eglīte,
vijoles solo Dace Rozenberga,
soliste Ieva Alenčika.
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncerts LTV ēterā 2021.gada 18.septembrī.