VEIKSMĪGS STARTS KONKURSĀ “MAZAIS GULBIS”

20161128_143220Septembrī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 1. un 2.klases audzēkņi gatavojās radošo darbu konkursam “Iepazīsti lielo ceļotāju – mazo gulbi!”, kuru organizēja Dabas aizsardzības pārvalde.
Piedaloties konkursā, visi kopā paudām atbalstu starptautiskajai akcijai “Gulbju lidojums”. Akcijas mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību mazajam gulbim – sugai, kuras īpatņu skaits Eiropā pēdējo gadu laikā samazinājies teju uz pusi un turpina sarukt.
Kopumā konkursā piedalījās vairāk nekā 200 interesentu no visas Latvijas, radot gulbjus dažādās tehnikās – zīmējot, gleznojot, veidojot kolāžu un modelējot.

Radot konkursa darbus, iedziļinājāmies un mēģinājām vairāk uzzināt gan par mazā gulbja dzīvesveidu, gan problemātiku, kas saistīta ar straujo samazināšanos pēdējo gadu laikā.

Audzēkņi ar lielu interesi pētīja mazā gulbja tēlu, jo viņa pieturvieta ir arī Latvija, varbūt pat Vecumnieki, dodoties garajā ceļā cauri 11 valstīm.

Konkursam iesūtījām 25 radošos darbus. Visi dalībnieki saņēma Atzinības rakstus!

Paldies audzēkņiem un pedagogiem par paveikto darbu!
Foto: A. Sproģe