VECUMNIEKU MĀKSLINIEKIEM LIELISKI REZULTĀTI STARPTAUTISKĀ KONKURSĀ

Noslēdzies XII starptautiskais mākslas konkurss “Trejdegsnis” – “Triple Sun”.

Apsveicam Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņus, kas 529 bērnu un jauniešu no 10 valstīm konkurencē izcīnījuši godalgotu vietu un žūrijas ievērību!

Līvai Pavlovskai III vieta;

Denīzai Tučai, Emīlijai Gerikai un Arvim Siliņam – žūrijas Atzinība;

Hannekei Ulmanei, Stefanam Kaurovam un Nikolai Paulai Bošai – žūrijas simpātiju balvas.

Tā kā uzaicinājums piedalīties konkursā “Trejdegsnis” par tēmu “Harmonija dabā un attiecībās” tika izplatīts vasaras brīvlaikā, audzēkņu motivācija piedalīties konkursa nebija liela. Tikai divas audzēknes – 4. klases audzēkne Emīlijai Gerika un 5. klases audzēkne Denīza Tuča –  vasarā radīja īpaši šim konkursam paredzētus darbus, un ir liels prieks, ka žūrija novērtēja abu meiteņu veikumu!

Lai konkursā Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola būtu plašāk pārstāvēta, skolotāja Anda Sproģe žūrijai iesūtīja jau iepriekš radītus audzēkņu darbus, kas bija tapuši ļoti harmoniskā atmosfērā, klausoties latviešu komponista Jēkaba Nīmaņa skaņdarbus “Putniņš”, “Neviens putnis tā nepūta” un “Selonia”.

Anda Sproģe: “Esmu pārliecināta, ka šie skaņdarbi audzēkņos bija raisījuši personīgas pārdomas un pārdzīvojumus, radītie darbi bija koši un krāsaini, ar ietvertu personīgo vēstījumu. Gleznojumi bija ļoti piemēroti šim konkursam un nepārprotami atbilda konkursa tēmai!”

Kopumā skolotāja Anda Sproģe konkursam atlasīja un vērtēšanai iesūtīja 13 audzēkņu darbus! Septiņi no tiem tika pamanīti un novērtēti!

Paldies skolotājai Andai par iniciatīvu un dalību konkursā!

Emīlija Gerika (11 gadi) “Vecais ozols”

Stefans Kaurovs (9 gadi) “Bēdīgais zemnieks”

Nikola Paula Boša (9 gadi) “Dzīvot harmonijā”

Līva Pavlovska (8 gadi) “Ģimene pusdieno”

Hanneke Ulmane (8 gadi) “Kāzas brīvā dabā”

Denīza Tuča (13 gadi) “Pie ūdenskrituma”

Arvis Siliņš (15 gadi) “Dabā”