VECUMNIEKU MĀKSLINIEČU GOTIŅAS SAŅEM ŽŪRIJAS SIMPĀTIJU BALVU

Jau pasen – pavasarī – Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Mākslas programmas 2.klases audzēkņi piedalījās Ogres tehnikuma organizētajā konkursā “Govju parāde”, izgatavojot mākslas darbus papīra plastikā. Augustā šie darbi līdzās citiem veiksmīgākajiem darbiem viesojās Rīgā  –  pasākumā “Lauki ienāk pilsētā”.

Abas gotiņas – “Skaistule” un “Sapņotāja” ieguva žūrijas simpātiju balvu un veicināšanas prēmiju – 50 EUR vērtu dāvanu karti, ko izlietosim mācību kabineta materiālās bāzes papildināšanai.

Abi darbi tika izstrādāti pēc Kates Otomeres skicēm, audzēkņiem sadarbojoties grupās. Meitenes strādāja aizrautīgi un ar entuziasmu, jo lielākus objektus tik bieži nenākas veidot.

Paldies audzēkņiem un skolotājai Antrai Gustsonei!