VECUMNIEKU KOKLĒTĀJAS IZCĪNA “BIĻETI” UZ DZIESMU SVĒTKIEM

16.aprīlī Latvijas koklētāju ansambļu skatē iegūtais I pakāpes diploms Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblim “Skandīne” atver durvis uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. 
Koklētājiem šis konkurss ir īpaši  sīvs, jo ansambļi svētkos satiksies savā galvenajā koncertā 5.jūlijā “Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ”, kuru dalībnieku skaitam striktas robežas novelk Dailes teātra skatuve. Ierobežotā telpa svētkos ļauj piedalīties tikai labākajiem Latvijas koklētājiem. Varam būt lepni, ka Vecumnieku koklētājas un skolotāja Kristīne Jeronoviča ir starp tiem.
Skatē koklētāju ansambļi izpildīja vienu obligāto, vienu izlozētu un vienu pašu izvēlētu skaņdarbu. “Skandīne” atskaņoja latviešu tautas deju Vitas Rudušas apdarē “Alsungas dancis”, skolotājas Kristīnes Jeronovičas pārlikumu latviešu tautas dziesmai Viļņa Salaka apdarē “Trīs dieniņas lietus lija” un veiksmīgi izlozēto latviešu tautas dziesmu Teiksmas Jansones apdarē “Kupla liepa izaugusi”.
Pateicoties Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas un lielam vecāku atbalstam, ansamblis “Skandīne” skatē varēja piedalīties jaunos koncerttērpos, kas lieliski kalpos arī Dziesmu svētku koncertā un daudzos citos pasākumos.

Dziesmu svētkos koklētāju ansambļu koncerta “Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ” librets veidots kā pasaka par Koklētāju un Saules meitu, kas, pārvarot dažāda veida grūtības, atrod ceļu viens pie otra. Tautas dziesmas un kokles skaņu maģiskais spēks ļaus skatītājiem līdz ar uzveduma varoņiem iziet iniciācijas procesu, raisot Koklētāja un Saules meitas ticību saviem spēkiem. 
Repertuārā iekļauti – Artūra Salaka, Sergeja Krasnopjorova, Pētera Aldiņa, Jāņa Ķepīša, Viļņa Salaka, Romualda Jermaka, Raimonda Paula, Valta Pūces, Riharda Zaļupes, Ilonas Rupaines un Edgara Lipora skaņdarbi.
Koncertā piedalīsies vairāk nekā 400 koklētāju ansambļu dalībnieku.

Lai koklētājām skaists un labiem pārdzīvojumiem pilns svētku gaidīšanas laiks un koncerts Dziesmu svētkos!