VĀRAM KARAVĪRU ZUPU

11. novembrī – Lāčplēša dienā – jau par tradīciju kļuvis pie Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas godināt karavīrus un sildīties ar karavīru zupu un kopīgu sadziedāšanos.

Šogad mūsu kopbūšanas mirklis “Slava varoņiem” iekrīt 10.novembrī – Mārtiņos.

Svinēsim gan Mārtiņus, gan Lāčplēša dienu! Un to, ka varam būt brīvi un kopā!