VALSTS KONKURSA I KĀRTAS FINĀLS

Valsts konkurss māksliniekiem

 “TĒLS. TELPA. SCENOGRĀFIJA.”

Mākslas programmas audzēkņiem ik gadu valsts līmenī tiek rīkots konkurss, kas palīdz izvērtēt, salīdzināt kopējo mākslas skolu profesionālo līmeni, veikt uzlabojumus, ieteikumus.

Šogad valsts konkursa tēma skar telpisku objektu veidošanu un scenogrāfijas principu iepazīšanu.

Konkursam izvirzīti uzdevumi:

 • pilnveidot audzēkņu  pieredzi, veidot  māksliniecisku  tēlu un  telpisku  vidi, attīstot asociatīvu, metaforisku un konceptuālu izteiksmi;
 • pilnveidot audzēkņu pieredzi eksperimentēt ar materiāliem un tehnikām, izmantot scenogrāfijai raksturīgus izteiksmes līdzekļus;
 • pilnveidot audzēkņu pieredzi telpisku objektu, maketu un  telpiskas vides veidošanā;
 • apzināties telpas nozīmi un iespējas mākslinieciskajā darbībā;
 • pilnveidot audzēkņu pieredzi izvēlēties personiski nozīmīgu radošā darba tēmu, prasmi aprakstīt savu radošā darba ideju;
 • iepazīstināt audzēkņus ar dažādiem laikmetīgās mākslas darbiem, vides risinājumiem, scenogrāfijas piemēriem.

Atbilstoši konkursa uzdevumiem mākslas programmas audzēkņi strādāja trīs vecuma grupās, kurām tika piemērotas tēmas.

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā konkursa uzdevuma tēmas bija šādas:

 • Grupa 7 – 10 gadi

Uzdevums: “Draudzība”. Attēlot izvēlētu objektu, augu vai dzīvu būtni telpiski, izmantojot gatavu kasti ar vāku, attēlojot izvēlētā tēla izskatu un raksturu.

 • Grupa 11 – 13 gadi

Uzdevums:  “Emocijas  un  sajūtas”. Tēma –  “Brīvība”.

 Ar  scenogrāfijai  raksturīgiem izteiksmes līdzekļiem telpiski attēlot emocijas un sajūtas kastē ar nelielu skatīšanās lodziņu tā, lai darbs skatītājam asprātīgā un vienkāršā veidā atspoguļotu konkrēto emociju vai sajūtu! Izveidot aprakstu par izveidoto objektu. 

 • Grupa 14 – 16 gadi:

Uzdevums: “Mūzika”.  Dziesma Mārtiņš Freimanis. Putnu balle. “Spārni un vējš”

Asociatīvi attēlot izvēlētu skaņdarbu telpiski ar scenogrāfijai raksturīgiem izteiksmes līdzekļiem – izveidot maketu kastē ar vienu atvērtu plakni tā, lai telpas maketa vizuāls risinājums skatītājam palīdzētu uztvert izvēlētā skaņdarba būtību, raksturu. Izveidot aprakstu par izveidoto objektu.

Mācību stundu laikā pie pedagogiem Kārļa Ulmaņa, Indras Zālītes un Antras Gustsones tika veidoti valsts konkursa darbi. Konkursā piedalījās 2. līdz 7. klašu audzēkņi. Kopumā 48 vizuāli plastiskās mākslas profesionālās ievirzes audzēkņi. Darbus izvērtējot, skolas finālam tika izvirzīti 26 audzēkņi visās trīs vecuma grupās.

 1. februārī notika valsts konkursa skolas fināls, kurā katrs audzēknis, atbilstoši uzdevumam veidoja darbus ierobežotā laikā – 210 minūtēs, ievērojot uzdevuma nosacījumus un tēmu.

Darbi izdevās ļoti krāsaini, radoši un koši.

I grupai valsts konkurss ir noslēdzies. Darbi izdevās izcili, tāpēc tika izvirzītas apbalvošanai trīs pirmās, trīs otrās, viena trešā vieta un viena atzinība.

II grupā (11 – 13 gadi) tika parādīts augsts sniegums gan konceptuālajā risinājumā, gan kvalitātē un tehniskajā lietojumā. Žūrija piešķīra divas pirmās vietas, vienu otro, vienu trešo vietu un vienu atzinību.

III  grupa (14 – 16 gadi) piešķirta viena pirmā, viena trešā vieta un atzinība. Diemžēl otro vietu žūrija nepiešķīra, jo darbu izpildījumā tēli bija pārāk stāstoši, mazāk abstrakti sajūtu līmenī.

II kārtai valsts līmenī Rīgā izvirzītas:

 • Beatrise Reinavlde (2.grupa);
 • Lība Škrjaba (2.grupa);
 • Agnese Banga (3.grupa).

Turēsim īkšķi 28. martā!

Paldies skolotājiem Antrai, Kārlim un Indrai par audzēkņu gatavošanu un vērtēšanu.

KONKURSA REZULTĀTI

Mākslas programmas vadītāja Anda Sproģe

Daži no fināla darbiem apskatāmi foto galerijā. Aut. A. Gustsone