UZSĀKAM MĀCĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ “KARUSELIS”

Klāt oktobris, un tas nozīmē, ka sāk darboties Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pirmsskolas izglītības programma “Karuselis”. Pirmās grupu stundas mūzikā un mākslā notiks pirmdien, 5.oktobrī.

Tāpat paralēli grupu stundām notiks instrumentu spēles apguve tiem audzēkņiem, kas “Karuseli” apmeklē jau 2.gadu. Oktobrī mazos muzikantus gaidīs klavierspēles skolotāja Jeļena Treijere, kokles spēles skolotāja Kristīne Jeronoviča un vijoles spēles skolotāja Dace Rozenberga.

Ritmiku pasniegs kā ierasts Iveta Lavrinoviča, bet mākslas nodarbības vadīs skolotāja Indra Zālīte!

Grupu stundu saraksts:

“Karuseļa” jaunākā grupa (DO): pirmdienās, pl. 17.25 – 17.55
“Karuseļa” vecākā grupa (MI): pirmdienās, pl.18.05 – 18.35
Mākslas nodarbība (daļai vecākās grupas audzēkņiem): pirmdienās, pl.18.45 – 19.15

Uz tikšanos!