UZSĀK SKOLAS PIEBŪVES CELTNIECĪBAS DARBUS

VĒSTURISKS BRĪDIS! Šodien skolas pagalms tiek apjozts ar žogu, lai sāktos piebūves celtniecība.
 

Investīciju projekta ietvaros, ir uzsākti būvdarbi Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā, kuru laikā tiks veikta ēkas pirmā stāva pārbūve un jaunas piebūves izbūve.

Projekta mērķis ir veikt skolas pārbūvi, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu profesionālās ievirzes izglītības un pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visiem novada teritorijas iedzīvotājiem.

Būvdarbu veicējs PS “P un P BŪVNIECĪBAS GRUPA”.
Būvuzraudzību nodrošina SIA “BŪVES BIROJS”.
Autoruzraudzību nodrošina SIA “PBR”.

Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 1 040 472,22 eiro:

  • būvniecība – 1 010 129,42 eiro,
  • būvuzraudzība – 15 342,80 eiro,
  • autoruzraudzība – 15 000,00 eiro.

Valsts finansējums 670 254,43 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 370 217,79. Projekts tiks īstenots līdz 31.12.2023.

Informāciju sagatavojusi
Bauskas novada pašvaldības projektu vadītāja
Līga Čakāne