TIKŠANĀS AR MĀKSLINIECI LĪGU JUKŠU

30.janvārī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā notika gleznotājs Līgas Jukšas autorvakars.

Jau kādu laiku skolas zālē aplūkojama mākslinieces gleznu izstāde “Starptelpa”, bet vakar bija iespēja autori satikt klātienē, parunāt, uzzināt viņas domas par gleznām.

Tā vienmēr ir īpaša sajūta satikt māksliniekus. Cilvēkus, kam ir, ko teikt, un kas savas domas, idejas un pārdzīvojumus pauž gleznās.
Ikvienā Līgas Jukšas gleznā ietverta skaidra un dziļa mākslinieces doma, kas mums –  skatītājiem  tiek nodota caur figurālu tēlu valodu vai simboliem, krāsām. Līgas Jukšas gleznās reti sastopamas viendabīgas krāsu plaknes. Gleznas ir krāsainas, tonāli niansētas, bet katrai krāsai un līnijai ir sava loma.

“Pirms katras gleznas es ilgi domāju, bet gleznoju ātri”, saka autore.

Un tas arī atspoguļojas gleznās. Šķiet katrs darbs pauž savu simbolisku, filosofisku vēstījumu.

Mākslinieces gleznu ideju skaidrojumi ļauj mums meklēt katrā darbā jaunus dziļumus. Interesanti bija uzzināt, ka daudzkārtējo elementu atkārtojumi gleznotājas darbos atspoguļo laiku un kustību.

To zinot, glezna iegūst papildu jēgu.

Arī daudzo plaukstu kā simbolu izmantojums gleznās darbus padara īpašus. Gleznas liek domāt.

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas zāle šāda veida izstādi vēl nekad nav piedzīvojusi. Atsauces uz kubisma mākslu gleznas atšķir no ierastajiem, tradicionālajiem formātiem.

Aicinām ikvienu atnākt un piedzīvot pašiem gleznu caurspīdīgo fonu  mežģīnes, izzīmētās plaukstas, krāsainos domu apļus, netradicionālos tēlus un kustību laikā un telpā.

Autore par saviem gleznojumiem saka: “Manos darbos galvenais tēls ir cilvēka figūra vai arī kāda daļa no tās. Īpaši daudz gleznās izmantoju rokas kā spēcīgu, daudznozīmīgu simbolu. Tāpat katrā gleznā attēloju kādu zīmi, simbolu, kas pastiprinātu gleznās izteiktās domas nozīmi. Krāsa un otas triepiens ir emociju izteicēji, kas veido kopējo noskaņu bildēs.”

Savukārt Līgas Jukšas diplomdarba vadītājs Latvijas Mākslas akadēmijā, gleznotājs Aleksejs Naumovs par gleznotāju teicis: “Līgas Jukšas darbiem raksturīga krāsu ekspresija un interesanti kompozicionāli risinājumi.
Pārdomāta spilgto, košo krāsu savstarpējā mijiedarbība. Līga ir apdāvināta gleznotāja. Viņas stiprās puse ir krāsa. Latgales un Sēlijas krāsu būtības iespaids.”

Līgas Jukšas izstāde “Starptelpa” skolas zālē aplūkojama līdz februāra beigām. No sirds iesakām atnākt!

Kāpēc “Starptelpa”? Tāpēc, ka gleznotājas ikdiena, darbs ir Rīgā, bet mājas – Ērberģē. Vecumnieki ir vieta, kam viņa regulāri brauc cauri. Starptelpa starp Rīgu un Ērberģi.