TAPIS NOVADA KALENDĀRS 2021.GADAM

Lai izgatavotu novada kalendāru 2021,gadam, laikā no 2020. gada 29. jūnija līdz 13. septembrim Vecumnieku novada dome, sadarbībā ar Vecumnieku novada Tūrisma informācijas punktu aicināja novada iedzīvotājus piedalīties fotokonkursā “Mans Vecumnieku novads”. Kopumā 27 novadnieki iesūtīja 71 Vecumnieku novadu raksturojošu fotogrāfiju.
Pieteikumus vērtēja fotogrāfs un Vecumnieku novada iedzīvotājs Arturs Zuika, māksliniece un Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece mākslas programmā Anda Sproģe, Vecumnieku Tūrisma informācijas punkta vadītāja Aira Odinga un Vecumnieku novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gija Spula. 12 labāko autoru fotogrāfijas (kopumā 20), tika nodotas Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas mākslas programmas audzēkņiem, kuri laikā no 20. septembra līdz 18. oktobrim, mākslas stundās veidoja fotogrāfiju reprodukcijas. Dalība konkursā notika visās vecuma grupās. Sākot ar 1. klasi un beidzot ar 30V vidusskolas programmas audzēkņiem mākslas skolā. Kopumā akvareļa, akrila, sausā pasteļa un eļļas pasteļa krītiņu tehnikās tika izveidoti 58 gleznojumi, no kuriem 12 labākie tika izvēlēti ievietošanai kalendārā, līdzās to oriģināldarbiem – fotogrāfijām. Visvairāk bērni un jaunieši izvēlējās gleznot Jura Reinvalda un Austras Galvanovskas fotogrāfijas.

Anda Sproģe: «Kad labākās bildes bija atlasītas, tās atveidoja mākslas skolas audzēkņi. Iesaistījās visu klašu skolēni. Es biju klāt šajā procesā, redzēju, kā top attēli, kā bērni dzīvo līdzi, kā izjūt savu darbu. Tas bija lieliski un tagad visiem prieks par redzamo rezultātu.

Foto no kalendāra un mākslas darbu izstādes atklāšanas, kā arī no radošā procesa, pārvēršot iedzīvotāju fotogrāfijas gleznās.

Paldies visiem iesaistītajiem māksliniekiem: Sofijai Dukātei, Nikolai Paulai Bošai, Patrikam Kalitjukam, Līvai Ieviņai, Unai Izākai, Lībai Škrjabai, Ailitai Volkovai, Elgaram Ābelem, Odrijai Miķelsonei, Elizabetei Plūmei, Martai Rogai un Elijai Gabužai!