SVEICAM STARPTAUTISKĀ KONKURSA LAUREĀTI!

 

Kristiāna Bērziņa “Piekūns lido uz mērķi” III vieta

Salgales Mūzikas un mākslas skola jau sesto gadu organizē Starptautisko gleznošanas konkursu “Vilnis Lielupē”. Šī gada konkursa tēma – “Piekūns”.

 
Sveicam mūsu 1.klases audzēkni Kristiānu Bērziņu ar 3. vietas iegūšanu! Konkurence bija liela – 295 darbi no 53 mākslas skolām, no Igaunijas, Ukrainas, Azerbaidžānas un Latvijas.
 Paldies skolotājai Andai Sproģei par audzēknes sagatavošanu un motivēšanu!
 
Konkursa žūrija laureātu darbos atzīmēja radošo piegājienu, bērnu stāstīto stāstu par konkursa tēmu, kā arī interesantos gleznieciskos risinājumus, silti vēso toņu spēli.
 
Kāpēc tēma “Piekūns”?
Salgales pagasta senās zemes bijušas mežiem biezas. Kurzemes
Hercogs Jēkabs šo vietu bija iecienījis medībām, līdzi ņemdams pieradinātus un
apmācītus piekūnus (medību vanagus). 17.gs. Hercogs Jēkabs Lielupes krastos pat
esot ierīkojis piekūnu audzētavu, kas, īpaša meistara vadībā, tika apmācīti un
izmantoti pīļu un zosu medībās. Šī audzētava bijusi slavena visā Eiropā. Dresēts
piekūns bijis izcila dāvana ārzemju valdniekiem. Tā Kurzemes hercogs,
meklēdams pie Francijas atbalstu savai tirdzniecībai un ārējai politikai, karalim
Luijam XIV lūdzis dažādas priekšrocības saviem kuģiem un sūtījis dāvanām
piekūnus. Tāpat apmācītie piekūni dāvāti Portugāles, Holandes, Anglijas
valdniekiem.