MĀKSLAS PROGRAMMA

Programmas “Vizuāli plastiskā māksla” stundu saraksts I semestrim: – STUNDU SARAKSTS