STOP THE WAR!

Pret karu ar attieksmi, ar viedokli, ar savu domu un gara spēku. Tādi mums stipri jaunieši!
Kolāžas veidotas kompozīcijas stundās, kā izejas materiālu izmantojot līniju kārtojumus.

Skolotāja Antra Gustsone