SKOLAS AUDZĒKŅUS IZVIRZA FINĀLAM KONKURSĀ “TALANTS LATVIJAI”

12. februārī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar 45 minūšu koncertprogrammu piedalījās koncertā – konkursā “Talants Latvijai”, kas notika Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē. Koncertā piedalījās 10 audzēkņi, kurus bija izvirzījuši skolas pedagogi: Čelsija Larionova (2. klavierspēles klase), Keita Daniela Cīrule (1. flautas spēles klase), Patrīcija Felicita Pavāre (3. vijoles spēles klase), Markuss Drozdovs (3. klavierspēles klase), Patriks Sproģis (2. sitaminstrumentu klase), Aksels Vitkovskis – Kaktiņš (4. trompetes spēles klase), Markuss Miklaševičs (3. klavierspēles klase), Egija Saule (4. saksofona spēles klase), Linda Eriņa (7.čella spēles klase), Gerda Gustsone (8. klavierspēles klase).

Visu koncerta mūziķu sniegums bija mākslinieciski un tehniski kvalitatīvs. Trīs audzēkņi tika izvirzīti finālam 30. aprīlī, kur piedalīsies žūrijas atzinību saņēmušie mūziķi no 21 Latvijas mūzikas skolas. No Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas vislielāko žūrijas atzinību un ceļazīmi uz konkursa finālu saņēma Patriks Sproģis, kas atskaņoja J. Brāmsa Ungāru deju un G. Petera “Cirku”, Markuss Miklaševičs, kas klātesošos priecēja ar K. F. E. Baha skaņdarbu “Pavasarī” un Ž. Metallidi “Apklusušie zvani”, kā arī Egija Saule, kas konkursā spēlēja K. Šonenbeka “Seno stāstu”.

Koncertu – konkursu ik gadu rīko Rīgas Latviešu biedrība, Latvijas Bērnu fonds un Brāļu Jurjānu biedrība.

Paldies visiem dalībniekiem, kas godam nesa Vecumnieku vārdu un īpaša pateicība finālistiem, kā arī viņu pedagogiem – Normundam Evertam, Līgai Opnincānei un Artim Skujam, kā arī koncertmeistarēm Leldei Rasnacei un Lindai Barkānei!