UZŅEMŠANA

ATVĒRTO DURVJU DIENA UN JAUNO AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA BŪS MAIJA BEIGĀS!
SEKOJIET LĪDZI INFORMĀCIJAI ŠEIT UN SKOLAS FACEBOOK LAPĀ!

 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi


>>Profesionālās ievirzes izglītības programmā

Vizuāli plastiskā māksla

sagatavošanas klasē (bērna vecums: 5 – 7 gadi),

1. klasē (bērna vecums: 8 – 9 gadi),

1. kursā (3 gadu programma paralēli vispārējai vidējai izglītībai vidusskolā).

Ja bērns jau ir vecāks par 9 gadiem, varam piedāvāt mācības uzsākt no 2. vai 3.klases.Tādā gadījumā uz uzņemšanu jāņem līdzi iepriekš sagatavots mājas darbs par tēmu “PUTNS”. Darba izmērs – A4, darba tehnika – brīva izvēle.

Profesionālajā ievirzē Mākslas programmā audzēkņi mācās 7 gadus un apgūst šādus priekšmetus:
zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, mākslas valodas pamati, eksperimentālā darbnīca, tekstils, grafika, datorgrafika, dizaina pamati, stikla dizains. 


>>>Sagatavošanas un profesionālās ievirzes izglītības programmās

Instrumentālā mūzika

●  Klavierspēle (8 gadu programma, bērna vecums: 6 – 7 gadi),

●  Vijoles spēle (8 gadu programma, bērna vecums: 6 – 7 gadi),

●  Čella spēle (8 gadu programma, bērna vecums: 6 – 7 gadi),

●  Akordeona spēle (6 gadu programma, bērna vecums: 8 – 9 gadi),

●  Kokles spēle (6 gadu programma, bērna vecums: 8 – 9 gadi),

●  Flautas spēle (6 gadu programma, bērna vecums: 8 – 9 gadi),

●  Klarnetes spēle (6 gadu programma, bērna vecums: 8 – 10 gadi),

●  Saksofona spēle (6 gadu programma, bērna vecums: 8 – 10 gadi),

●  Trompetes spēle (6 gadu programma, bērna vecums: 8 – 11 gadi),

●  Sitaminstrumentu spēle (6 gadu programma, bērna vecums: 8 – 10 gadi),

●  1. kursā klavierspēlē (3 gadu programma paralēli vispārējai vidējai izglītībai vidusskolā).


Uz iestājpārbaudījumiem  līdzi jāņem bērna personu apliecinošs dokuments  – pase, ID karte vai dzimšanas apliecība. 


PIETEIKŠANĀS  PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAI “KARUSELIS” NAV VĒL UZSĀKTA. INFORMĀCIJA SEKOS!


TOPOŠAJIEM VIDUSSKOLĒNIEM!

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola ir izveidojusi īpašas mācību programmas vidusskolēniem!
Ja vēlies paralēli mācībām vidusskolā apgūt
ko radošu, PIESAKIES! Mums šobrīd ir
divas izglītības programmas –

KLAVIERSPĒLE un
VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA.

Pat, ja līdz šim mūzikas un mākslas skolai gāji ar līkumu, ir īstais brīdis pieteikties un piepildīt savus vidusskolas gadus ar mūziku vai krāsām!

Vidusskolēni pieteikties mācībām Mūzikas un mākslas skolā aicināti līdz 6.septembrim.

Vairāk informācijas:

vecumnieki.mms@bauskasnovads.lv
63976386, 20038615, 29112194

Atbildēt