SKOLOTĀJI


skolas direktore / mūzikas literatūras skolotāja Iveta Lavrinoviča


direktores vietniece mūzikas programmā / vijoles spēles skolotāja Solvita Loka


solfedžo skolotāja un kora “Via Stella” vadītāja Liene Batņasolfedžo skolotāja  Katrīna JēkabsoneSolfedžo skolotāja Daira Jansoneklavierspēles programmas vadītāja / klavierspēles skolotāja Līga Opincāne


klavierspēles skolotāja Līga Eglīteklavierspēles skolotāja Inese Faļkenšteinaklavierspēles skolotāja Lelde Rasnaceklavierspēles skolotāja Jeļena Treijereakordeona spēles skolotāja Inita Idere – Bankavastīgu instrumentu spēles programmas vadītāja / vijoles spēles skolotāja Dace Rozenbergačella spēles skolotājs Mareks Radzēvičskokles spēles skolotāja Kristīne Jeronovičapūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles programmu vadītājs / trompetes spēles skolotājs Aigars Dziļumsflautas spēles skolotāja Zane Jurēvicasaksofona un klarnetes spēles skolotājs Kristaps Lubovssitaminstrumentu spēles skolotājs Normunds Evertsdirektora vietniece mākslas programmā / gleznošanas un mākslas vēstures skolotāja Anda Sproģekompozīcijas, tekstila un veidošanas skolotāja Antra Gustsonezīmēšanas skolotāja Iveta Bērziņa


stikla dizaina un grafikas skolotāja Gita Ose


datorgrafikas un eksperimentālās darbnīcas skolotājs Kārlis Ulmanis


 

 

Atbildēt