SKOLOTĀJI

skolas direktore / mūzikas literatūras skolotāja Iveta Lavrinoviča


direktores vietniece mūzikas programmā / vijoles spēles skolotāja Solvita Loka


solfedžo skolotāja un kora “Via Stella” vadītāja Liene Batņa


klavierspēles programmas vadītāja / klavierspēles skolotāja Līga Opincāne


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klavierspēles skolotāja Inese Faļkenšteina


klavierspēles skolotāja Lelde Rasnace


klavierspēles skolotāja Jeļena Treijere


akordeona spēles skolotāja Inita Idere – Bankava


stīgu instrumentu spēles programmas vadītāja / vijoles spēles skolotāja Dace Rozenberga


čella spēles skolotājs Mareks Radzēvičs


kokles spēles skolotāja Kristīne Jeronoviča


pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles programmu vadītājs / trompetes spēles skolotājs Aigars Dziļums


flautas spēles skolotāja Zane Jurēvicasaksofona un klarnetes spēles skolotājs Artis Skuja


sitaminstrumentu spēles skolotājs Normunds Everts


direktora vietniece mākslas programmā / gleznošanas un mākslas vēstures skolotāja Anda Sproģe


kompozīcijas, tekstila un veidošanas skolotāja Antra Gustsone


zīmēšanas skolotāja Iveta Bērziņa


 

stikla dizaina un grafikas skolotāja Gita Ose


 

Atbildēt