SKOLOTĀJI


skolas direktore / mūzikas literatūras skolotāja Iveta Lavrinoviča


direktores vietniece mūzikas programmā / vijoles spēles skolotāja Solvita Loka


solfedžo skolotāja un kora “Via Stella” vadītāja Liene Batņasolfedžo skolotāja  Katrīna JēkabsoneSolfedžo skolotāja Daira Jansoneklavierspēles programmas vadītāja / klavierspēles skolotāja Līga Opincāne


 

klavierspēles skolotāja Inese Faļkenšteinaklavierspēles skolotāja Lelde Lapsaklavierspēles skolotāja Jeļena Treijere


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klavierspēles skolotāja Rebeka Rozenštrauha


 

 

 

 

 

 

 

 

 

klavierspēles skolotājs Edijs Strušels


akordeona spēles skolotāja Inita Idere – Bankavastīgu instrumentu spēles programmas vadītāja / vijoles spēles skolotāja Dace Rozenberga


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vijoles spēles skolotājs Linards Kārkliņščella spēles skolotājs Mareks Radzēvičskokles spēles skolotāja Kristīne Jeronovičapūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles programmu vadītājs / trompetes spēles skolotājs Aigars Dziļumsflautas spēles skolotāja Zane Jurēvica


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saksofona un klarnetes spēles skolotāja Ilva Ešenvaldesitaminstrumentu spēles skolotājs Normunds Evertsdirektora vietniece mākslas programmā / gleznošanas un mākslas vēstures skolotāja Anda Sproģekompozīcijas, tekstila un veidošanas skolotāja Antra Gustsonezīmēšanas skolotāja Iveta Grīnfelde


stikla dizaina un grafikas skolotāja Gita Ose


datorgrafikas un skolotājs Kārlis Ulmanis


 

 

 

 

 

 

 

 

 

veidošanas, kompozīcijas un eksperimentālās darbnīcas skolotāja Rita Pranča


 

Atbildēt