PAŠNOVĒRTĒJUMS

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojumā apkopota plaša informācija par skolu, tās īstenotajām programmām, audzēkņiem, skolotājiem,  sasniegtajiem kvalitātes rādītājiem un izvirzītajiem mērķiem.

VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS-2020

2019. gada pašnovērtējumu atradīsiet – šeit, 2018.gada pašnovērtējumu  – šeit.