PAŠNOVĒRTĒJUMS

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojumā apkopota plaša informācija par skolu, tās īstenotajām programmām, audzēkņiem, skolotājiem,  sasniegtajiem kvalitātes rādītājiem un izvirzītajiem mērķiem.

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 2023. gada pašnovērtējuma ziņojuma publiskā daļa.

 

 

 

2022.gada pašnovērtējums
2021.gada pašnovērtējums
2020.gada pašnovērtējums
2019. gada pašnovērtējums
2018.gada pašnovērtējums