PAŠNOVĒRTĒJUMS

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojumā apkopota plaša informācija par skolu, tās īstenotajām programmām, audzēkņiem, skolotājiem,  sasniegtajiem kvalitātes rādītājiem un izvirzītajiem mērķiem.

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 2022. gada pašnovērtējuma ziņojuma publiskā daļa. Nepubliskojamā daļa pieejama Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā.

 

 

2021.gada pašvērtējums,
2020.gada pašnovērtējums,
2019. gada pašnovērtējums,
2018.gada pašnovērtējums