PAŠNOVĒRTĒJUMS

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojumā apkopota plaša informācija par skolu, tās īstenotajām programmām, sasniegtajiem kvalitātes rādītājiem un izvirzītajiem mērķiem.

Jaunākais pašnovērtējuma ziņojums, kurā apkopota informācija, sākot no 2014.gada līdz 2018.gada sākumam – Vecumnieku_MMS_PASNOVERTEJUMA_ZINOJUMS_2018

2015.gadā sagatavotais pašnovērtējuma ziņojums – Vecumnieku_MMS_PASNOVERTEJUMA_ZINOJUMS_2015