10 STĀSTI

Gaidot Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 20.dzimšanas dienu 2016.gada decembrī, sadarbībā ar novada domes informatīvo izdevumu "Vecumnieku Novada Ziņas" jau kopš pavasara tiek veidots stāstu cikls "Desmit stāsti par Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolu". Katru mēnesi novada avīzītes lasītājiem tiek izstāstīts viens stāsts. Līdz decembrim būs desmit. Tie ir mīlestības, lepnuma un cieņas pilni stāsti. Stāsti, kururs nevaram neizstāstīt.

10_gadi_20_staasti

1. stāsts – par to, kā viss sākās, kā dzima ideja par Mūzikas skolu un kas no tā visa sanāca – "Mazu domu virza liels iedrošinājums" (Publicēts "Vecumnieku Noavada Ziņu" marta izdevumā nr.6 (145))

2.stāsts – intervija ar skolas pirmo un vienīgo direktori Ivetu Lavrinoviču – "Ir jāturpina izvirzīt augstus mērķus un ir jāaug" (Publicēts "Vecumnieku Novada Ziņu" aprīļa izdevumā nr.8 (147))

3.stāsts – par mūsu audzēkņu māmmām un tētiem, par ģimenēm – "Bērnu vispusīga izglītošana – daudzu ģimeņu dzīvesveids" (Publicēts "Vecumnieku Novada Ziņu maija izdevumā nr.10 (149))

4.stāsts – par skolas absolventiem, kas mūziku un mākslu izvēlējušies par savu profesiju – "Daudzi absolventi ar mūziku un mākslu saista profesiju" (Publicēts "Vecumnieku Novada Ziņu" jūnija izdevumā nr. 11 (150))

5.stāsts – par skolas simfonisko orķestri "Draugi" – "Simfoniskais orķestris "Draugi" ierauj un nelaiž vaļā" (Publicēts "Vecumnieku Novada Ziņu jūlija izdevumā nr.12 (151))

6.stāsts – par koklētāju ansambli "Skandīne" – "Kokles spēle – skaists un emocijām bagāts ceļojums" (Publicēts "Vecumnieku Novada Ziņu" augusta izdevumā nr.14 (153))

7.stāsts – par kori "Via Stella" – "Kora "Via Stella" sasniegumu pūrā ir daudzas uzvaras" (Publicēts "Vecumnieku Novada Ziņu" septembra izdevumā nr.16 (155))

8.stāsts – par Vizuāli plastiskās mākslas programmu un tās pedagogiem – "Koši stikliņi vitrāzā – katrs ar savu krāsu, gaismu un nozīmi" (Publicēts "Vecumnieku Novada Ziņu" oktobra izdevumā nr.18 (157))

9.stāsts – par Mūzikas programmas pedagogiem – "Gan piesaista zemei, gan paceļ spārnos un atrauj no ikdienišķā" (Publicēts "Vecumnieku Novada Ziņu" novembra izdevumā nr. 20 (159))

10.stāsts – Par skolas jubilejas galveno apsveikumu koncertu – "Koncertā "20 gadi stāstos" atver sirdi gaismai un mīlestībai" (Publicēts "Vecumnieku Novada Ziņu" decembra izdevumā nr. 21 (160))

…pārējie 10 stāsti tika izstāstīti jubilejas koncertā "20 gadi stāstos"….

Paldies ikvienam, kas piedalījās stāstu tapšanā! Paldies informatīvā izdevuma "Vecumnieku Novada Ziņas" redaktorei Žannai Zālītei, kas atsaucās idejai un veltīja daudz stundu tam, lai rakstos katra bilde, katrs burts, katrs vārds būtu pareizajā vietā, precīzs, piemērots, saprotams.