SITAMINSTRUMENTU SPĒLES AUDZĒKŅI – STARP LABĀKAJIEM LATVIJĀ

Ar lielu prieku un lepnumu sveicam Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas sitaminstrumentu spēles audzēkņus, kas tika izvirzīti Latvijas mūzikas skolu profesionālās ievirzes sitaminstrumentu un pūšaminstrumentu spēles audzēkņu Valsts konkursa finālam. Visi trīs finālisti atgriezušies ar godalgām!

Reinim Miklaševičam – 2.vieta!
Markam Adrianam Lapam – 3.vieta!
Jānism Kristiānam Saulem – 3.vieta!

Paldies puišiem un audzēkņu ģimenēm! Paldies skolotājam Normundam Evertam un koncertmeistarei Leldei Rasnacei! Lepojamies no sirds!