SĒŅOTĀJI, SAROSĀS!

Oktobris skolā ir ļoti labvēlīgs sēnēm! Tās brangi saaugušas tekstilnodarbības stundās pie skolotājas Antras Gustsones.