RADĪTA KRĀSOJAMĀ GRĀMATA “GADALAIKI”

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā ir radīta krāsojamā grāmata “Gadalaiki”, kas tiks uzdāvināta sociālās aprūpes centriem Vecumniekos un Ķekavā, kā arī novada pirmsskolas izglītības iestādēm.

Grāmatā apkopoti vairāk nekā 70 zīmējumu, kas attēlo bērnu un jauniešu sajūtas par svarīgāko katrā gadalaikā, norises dabā un audzēkņu iztēlē.

Grāmatas iniciatore ir Ķekavas Sociālās aprūpes centra ilgstošās aprūpes nodaļas vadītāja Olga Černišova, kura gadumijā uzrunāja Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas direktori Ivetu Lavrinoviču, norādot, ka sociālā centra senioriem pietrūkst krāsojamo lapu. Daudziem no viņiem krāsošana ir ierasta atpūtas un laika kavēšanas nodarbe. Tāpat tā ir noderīga roku un pirkstu motorikas trenēšanai.  Vecajiem ļaudīm, no kuriem daudzi ir ar ierobežotām kustību iespējām, krāsošanai neder kurš katrs zīmējums. Viņiem ir grūti izkrāsot sīkas detaļas, pārlieku saraibinātus zīmējumus. Vajag tīras līnijas, lielus laukumus.

Mūs šī ideja iedvesmoja, un skolotāja Anda Sproģe aicināja savus audzēkņus radīt zīmējumus krāsošanai, kas būtu piemēroti gan maziem bērniem, gan senioriem.

Kopumā tika uzzīmēti ap 300 zīmējumiem, un atlases process bija krietni sāpīgs un grūts.

Drukātā un iesietā formātā grāmata “Gadalaiki” izdota nelielā apjomā – tik daudz, lai pa eksemplāram uzdāvinātu sociālās aprūpes centriem un novada pirmsskolas izglītības iestādēm, bet jebkurš interesents visu grāmatu vai atsevišķas lapas var izdrukāt pats, lejupielādējot grāmatas failu Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā –  http://www.vecumniekumms.lv/maksla/krasojama-gramata-gadalaiki/

Ļaujieties krāsošanas priekam, darot pasauli un sevi krāsaināku!

Paldies audzēkņiem par radošo darbu!

Ķekavas Sociālās aprūpes centra sociālā aprūpētāja Marta Vītola saņem Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas dāvinājumu – krāsojamo grāmatu. “Gadalaiki”. No kreisās: pedagoģe Anda Sproģe, Ķekavas SAC aprūpētāja Marta Vītola, grāmatas sastādītāja Zane Onkele