PRIECĪGAS LIELDIENAS!

LIELAIS AKVARELIS
Pavasaris mākoņtraukos
ūdenskrāsas ved.
Savas krāsas gatavojis
viņš no zaļa ledus.

Atskrien vējš un apgāž traukus,
krāsas lejā plūst.
Rīt no rīta visa zeme
laikam zaļa būs.

/Jānis Baltvilks/

Foto: A. Gustsone. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Mākslas programmas audzēkņu "Mākoņtrauki"