PATEICĪBA KORA “VIA STELLA” SAIMEI

Ceturtdien, 16. februārī, kad mūsu kaimiņi lietuvieši svinēja savu Neatkarības dienu, Biržos svinīgi tika parakstīts Sadarbības līgums starp Vecumnieku novadu un Biržu rajona pašvaldībām. Par godu šim notikumam Biržu pilī un Vabaļniku kultūras namā tika rīkoti kora "Via Stella" koncerti. Koris izpelnījās milzīgu klātesošo atzinību, koristiem, kora vadītājai un skolas direktorei tika veltīti daudzi neviltoti un sajūsmas pilni pateicības vārdi.
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas direktore Iveta Lavrinoviča: "Es no  sirds gribu pateikties visai kora "Via Stella" saimei – dziedātājiem, vadītājai un audzēkņu vecākiem – par augstvērtīgo sniegumu. Koris nodziedāja spīdoši. Tas bija augstvērtīgs kulturāls pārdzīvojums – gan muzikāli, gan vizuāli. Kora tērpi, stāja, attieksme pret priekšnesumu un publiku, emocionālā atdeve – tas viss padarīja uzstāšanos par neaizmirstamu notikumu. Es tiešām jutos lepna un iepriecināta, ka mēs varam demonstrēt tik kvalitatīvu līmeni! Zinu, cik daudz darba, laika un citu resursu ir ieguldījuši vecāki, audzēkņi un kora vadītāja Liene Batņa, lai uzstāšanās būtu tik kvalitatīva! Liels jums visiem PALDIES!"