PAR MĀCĪBU DARBA ORGANIZĒŠANU

Beidzoties izsludinātajai ārkārtas situācijai valstī, ierobežojumus skolas mācību darbā saglabāsim!
 
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā klātienē konsultācijas apmeklē TIKAI topošie mūzikas un mākslas programmu absolventi.
 
Labos laika apstākļos tiks organizētas atsevišķas mācību stundas klātienē āra vidē, bet par to savlaicīgi priekšmeta skolotāji informēs gan vecākus, gan audzēkņus e-klasē.