PAR MĀCĪBU SĀKUMU

Informējam, ka grupu stundas mūzikas un mākslas programmās sāksies no 10.septembra.

Mākslas programmas sagatavošanas klases 1.stunda – piektdien, 7.septembrī.

Mūzikas programmas sagatavošanas klases stundas sāksies no oktobra.

Individuālās mūzikas instrumentu spēles stundas sākas, vienojoties ar katru instrumentu spēles pedagogu.