PAR ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PROCESU

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Administratīvā padome 8. oktobrī nolēma:

>>MŪZIKAS PROGRAMMU AUDZĒKŅIEM (SĀKOT NO 4.KLASES) CETURTDIENĀS UN PIEKTDIENĀS MĀCĪBAS NOTIKS ATTĀLINĀTI PĒC AKTUĀLĀ STUNDU SARAKSTA;

>>MĀKSLAS PROGRAMMAS AUDZĒKŅIEM (SĀKOT NO 4.KLASES) ATTĀLINĀTI MĀCĪBAS NOTIKS PIEKTDIENĀS PĒC AKTUĀLĀ STUNDU SARAKSTA.

Uz jaunāko klašu audzēkņiem pagaidām izmaiņas neattiecas.
Jaunā kārtība stājas spēkā ar 9.OKTOBRI un ir saistoša līdz turpmākām izmaiņām.

LAI VISIEM LABA VESELĪBA!