09/17/18

VECUMNIEKU MĀKSLINIEČU GOTIŅAS SAŅEM ŽŪRIJAS SIMPĀTIJU BALVU

Jau pasen – pavasarī – Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Mākslas programmas 2.klases audzēkņi piedalījās Ogres tehnikuma organizētajā konkursā “Govju parāde”, izgatavojot mākslas darbus papīra plastikā. Augustā šie darbi līdzās citiem veiksmīgākajiem darbiem viesojās Rīgā  –  pasākumā “Lauki ienāk pilsētā”.

Abas gotiņas – “Skaistule” un “Sapņotāja” ieguva žūrijas simpātiju balvu un veicināšanas prēmiju – 50 EUR vērtu dāvanu karti, ko izlietosim mācību kabineta materiālās bāzes papildināšanai.

Abi darbi tika izstrādāti pēc Kates Otomeres skicēm, audzēkņiem sadarbojoties grupās. Meitenes strādāja aizrautīgi un ar entuziasmu, jo lielākus objektus tik bieži nenākas veidot.

Paldies audzēkņiem un skolotājai Antrai Gustsonei!

 

09/14/18

AR LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANU UZSĀKAM INICIATĪVU “100 GADU 100 DIENĀS”

Uzsākot  iniciatīvu “100 gadu 100 dienās”, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagogi, audzēkņi, vecāki un citi interesenti  vienojās kopīgā zibakcijā, nodziedot valsts himnu un inscenējot slaveno Viļa Rīdzenieka fotogrāfiju “Latvijas Republikas pasludināšana 1918.gada 18.novembrī”, kas ir vienīgā valsts proklamēšanas fakta vizuālā liecība.Iniciatīvas “100 gadu 100 dienās” mērķis ir veicināt patriotismu un bagātināt bērnu un jauniešu Latvijas vēstures zināšanas, izdzīvojot 100 gadus reālās 100 dienās no 13. septembra līdz 21. decembrim

“Tas ir tāds labs laika nogrieznis, ko skolas audzēkņiem būs vieglāk saprast. Tā mēs dienu no dienas piedzīvosim katru Latvijas simtgades gadu. Kā kultūrizglītības iestādei mums ir svarīgi akcentēt ne vien vēsturiskos faktus, bet īpaši notikumus, kas risinājās mūzikā, mākslā, kultūrā. 100 dienu laikā mēs kopā ar audzēkņiem piedalīsimies valsts proklamēšanā, izdzīvosim Brīvības cīņas un brīvvalsts laiku, tad Ulmaņlaiku un valsts okupāciju, 50 padomju laika dienas, perestroiku un tad atkal Atmodu un valsts atdzimšanu. Visos šajos laika posmos Latvijā strādāja un savus darbus radīja gan mūziķi, gan mākslinieki, gan citi kultūras darbinieki – ar viņu devumu gribam lepoties”, tā iniciatīvas ideju skaidro Vecumnieku Mūzikas un mākslas direktore Iveta Lavrinoviča.

Skolas pedagogi ir aizrautīgi iesaistījušies projektā un plāno, kā bagātināt mācību stundu saturu, pielāgojot to laika posmiem 100 dienu garumā. Tāpat šajā laikā tiks organizēti koncerti, izstādes, kino vakari un citi pasākumi, kas vēl vairāk radīs izpratni par katru Latvijas laikposmu.

Lai 100 dienas informētu par 100 gadu būtiskākajiem faktiem, skolas vestibilā izvietots ziņojumu dēlis, kur katru dienu iepazīties ar svarīgākajiem notikumiem, cilvēkiem, aktualitātēm kultūrā, modi, avīžrakstiem, sludinājumiem, jokiem, spārnotām frāzēm, afišām, plakātiem.  Tāpat septiņus metrus garā laika līnijā, kas izveidota no dēļiem, tiek atzīmēts katrai dienai atbilstošais gads.

“100 gadu 100 dienās” ir Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagogu devums audzēkņiem Latvijas valsts simtgadē.

FOTO: Arturs Zuika, FOTO APSTRĀDE: Iveta Bērziņa

09/11/18

“100 GADU 100 DIENĀS” – MOBILIZĒJAMIES 2018.GADAM!

Gaidot Latvijas valsts simtgadi, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagogu kolektīvs aicina skolas audzēkņus atbalstīt iniciatīvu “100 gadu 100 dienās”. Šī projekta ietvaros reālu 100 dienu laikā piedzīvosim 100 Latvijas valsts gadus – piedalīsimies valsts proklamēšanā, izdzīvosim Brīvības cīņas un brīvvalsts laiku, tad Ulmaņlaiku un valsts okupāciju, 50 padomju laika dienas, perestroiku un tad atkal Atmodu un valsts atdzimšanu. Visos šajos laika posmos Latvijā strādāja un savus darbus radīja gan mūziķi, gan mākslinieki, gan citi kultūras darbinieki. 100 dienu laikā mums būs iespēja daudz iemācīties, uzzināt, piedzīvot un saprast. Rīkosim koncertus, izstādes, kino vakarus un citus notikumus, lai labāk izprastu Latvijas valsts vēsturi.

Pirmais notikums – LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANA!

Lai godam atklātu mūsu 100 gadu/100 dienu ceļojumu, sāksim ar slavenās Viļa Rīdzenieka fotogrāfijas “Latvijas Republikas pasludināšana 1918. gada 18. novembrī” inscenēšanu.

LŪDZU IERASTIES UZ FOTOGRAFĒŠANOS SKOLAS ZĀLĒ ŠAJĀ CETURTDIENĀ, 13.SEPTEMBRĪ (1918.GADĀ) PL. 16.00.
LAI VAIRĀK ATGĀDINĀTU VALSTSVĪRUS,
JA IESPĒJAMS, PAŅEMIET LĪDZI ŽAKETI.

Vilis Rīdzenieks “Latvijas Republikas pasludināšana 1918.gada 18.novembrī”

09/6/18

MŪSU BUNDZINIEKI RĪBINA BALTIJAS BUNDZINIEKU SAMITĀ

2018.gada 19.augustā Rīgā jau ceturto reizi norisinājās Baltijas bundzinieku samits, kas ir lielākais šāda veida pasākums visā Ziemeļeiropā, pulcējot vairāk kā 300 bundzinieku no dažādām valstīm.

Samita laikā visas dienas garumā notika dažādas bundziniekiem saistošas aktivitātes, taču kulminācija bija vakara koncerts, kurā visi dalībnieki sinhroni izpildīja dažādus ritmus un dziesmas.

Šajā notikumā piedalījās arī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas sitaminstrumentu spēles klases divi audzēkņi Patriks Sproģis un Jānis Saule.

Jūnijā abi puikas apmeklēja Andžeja Grauda bungu skolas organizētu nometni, kur cītīgi apguva samita repertuāru, kā arī brīvā un nepiespiestā gaisotnē slīpēja savu virtuozitāti bungu ritmos.

Patriks Sproģis nometni apmeklēja arī augustā, kurai pateicoties viņš ir uzlabojis savu pašvērtējumu, prasmi darboties un muzicēt grupā.

19.augustā Patriks un Jānis devās uz 11.novembra krastmalu Rīgā kopā ar saviem vecākiem. Katram bundziniekam ir vajadzīga komanda, jo pārvietot un uzstādīt bungu komplektu regulāri un lielos attālumos nav joks.

11.novembra krastmalu piepildīja lieli un mazi bundzinieki vecumā no 3 līdz 75 gadiem no Latvijas un ārvalstīm.

Vakara koncerts, kas bija kā kulminācija, pārsteidza ne tikai ar savu spēcīgo vibrāciju, bet arī ar to, ka skatītāji varēja vērot mūsu pašmāju zvaigznes – Ati Ieviņu, Alex, Aiju Andrejevu un citus. Liels lepnums pārņem, zinot, ka Tavs bērns pasākumā muzicē kopā ar tik izcilām personībām.

Vakaru iekrāsoja arī no Amerikas, Ungārijas un Polijas pasaules slavu ieguvušie bundzinieki.

Visa Rīga un skatītāju sirdis un dvēseles tika ievibrētas.
Lepnums arī par mūsu novada puikām!

Samits tika iekļauts “Latvija 100” pasākumu programmas kalendārā, ieskandinot Latvijas dzimšanas dienu skaļāk kā citur un rosinot vēl lielāku sabiedrības interesi.

LTV1 sižets par samitu – http://ejuz.lv/bungusamits

Patrika Sproģa mamma Anda Sproģe