04/9/21

PAR MĀCĪBU DARBA ORGANIZĒŠANU

Beidzoties izsludinātajai ārkārtas situācijai valstī, ierobežojumus skolas mācību darbā saglabāsim!
 
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā klātienē konsultācijas apmeklē TIKAI topošie mūzikas un mākslas programmu absolventi.
 
Labos laika apstākļos tiks organizētas atsevišķas mācību stundas klātienē āra vidē, bet par to savlaicīgi priekšmeta skolotāji informēs gan vecākus, gan audzēkņus e-klasē.
03/13/21

IZSKAN VIRTUĀLAIS DRAUDZĪBAS KONCERTS “MANA MĪĻĀ FLAUTA”

12.martā jau piekto reizi norisinājās Bauskas, Salaspils, Ropažu un Vecumnieku mūzikas un mākslas skolu audzēkņu sadraudzības koncerts “Mana mīļā flauta”. Lai gan šoreiz satikšanās notika virtuālā formātā, tā bija ne mazāk aizraujoša! Pēdējās nedēļas ir bijušas ļoti darbīgas – katrs audzēknis mājās ir iespēlējis savu skaņu celiņu kopīgajam skaņdarbam, vēlāk uzfilmējis arī video. Tālāk sekoja skolotāju uzdevums to visu “salikt kopā”, izveidojot nelielu virtuālu koncertu – gan ar solo, gan ar nu jau par tradīciju kļuvušajiem flautu kora skaņdarbiem, kurus šajā reizē jo īpašus padarīja tas, ka mūziķi tikai koncerta laikā pirmo reizi dzirdēja, kā tas skan kopā ar pārējiem.

Uz katru “Mana mīļā flauta” koncertu flautas skolotājas – grupas “Svīres” dalībnieces, izveido jaunus aranžējumus kādai latviešu tautas dziesmai un populārai melodijai no kinofilmām vai popmūzikas. Šogad jaunāko klašu audzēkņi atskaņoja Salaspils MMS flautas skolotājas Madaras Behmanes apdari latviešu tautas dziesmai “Trīs rītiņi saule lēca”, bet  vecāko klašu mūziķi izpildīja leģendārās komiķu apvienības “Monty Python” dziesmu “Always look on the bright side of life” Bauskas un Vecumnieku MMS flautas skolotājas Zanes Jurēvicas aranžējumā. Sirsnīgs paldies Ropažu MMS flautas skolotājai Santai Grigorjevai par visa materiāla apvienošanu labskanīgā rezultātā!

03/10/21

KONCERTS “MANA MĪĻĀ FLAUTA”

Kā ik gadu, arī šogad flautas skolotāja Zane Jurēvica kopā ar savām kolēģēm flautistēm no Salaspils un Ropažu mūzikas skolām gatavo sadaraudzības koncertu “Mana mīļā flauta”. Šogad gan neierasts formāts – virtuāls koncerts.

Tomēr audzēkņi tam ir gatavojušies atbildīgi un nopietni.

Pērn koncertā apvienotajā flautu korī muzicēja teju 100 flautisti no Vecumniekiem, Bauskas, Salaspils un Ropažiem.

Šogad ceram uz līdzīgu jaudu virtuālā formātā!

Par koncerta moto izvēlēti Zentas Mauriņas vārdi: “Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties!”

Lai šie vārdi kļūst par vadmotīvu mums katram!

03/10/21

MĀKSLINIEKU KARNEVĀLS “BUDĒĻI”

Autore: Estere Ciparsone

Tradicionāli, kā katru gadu, mākslas programmas audzēkņi mācību satura ietvaros gatavo tērpus, maskasun priekšnesumus karnevālam. Šogad tas notika neierastāk, jo mācības ir attālinātas –  līdz ar to arī karnevāls. Taču tradīcijas netiek lauztas un karnevāls notiek!

Visi mākslas skolas audzēkņi tika sadalīti piecās grupās. Regulāri tiešsaistes stundās, konsultējoties ar saviem skolotājiem, tika apspriesti temati, gatavotas skices, vākti materiāli, gatavoti un prezentēti tērpi, filmēti un veidoti video.

Temats Budēļi – tika interpretēts brīvā formā un iedvesmu varēja smelties jebkurā kultūrā un tēmā, jo galvenais karnevāla uzstādījums ir pavadīt ziemu un sagaidīt pavasari.

Skolotājs Kārlis Ulmanis strādāja ar grupu, ko veidoja 1. un 2.klases audzēkņi. Grupas priekšnesums video formātā “Piena ceļš”. Kopā ar audzēkņiem tika pārspriestas un realizētas kosmiskās idejas, izmantotas mācību priekšmetā Eksperimentālā darbnīca iegūtās zināšanas un prasmes.

“Kopā izdevās izdevās uzlidot izplatījumā! “, saka skolotājs Kārlis.

Skolotāja Antra Gustsone arī darbojās ar 1. un 2.klases audzēkņu grupu.

Autore: Magdalēna Ummere

Šī grupa budēļu gājienu ieveda nedaudz Āfrikas atmosfērā ar lielām melnām maskām, bungu un zvārguļu skaņām. Masku gatavošanai ierosme tika  meklēta Āfrikas cilšu rituālos, un mūsu pašu baltais sniegs tās skaisti izcēla.  Priekšnesumu audzēkņi pavadīja ar pašu gatavotiem instrumentiem –  šim kontinentam tik raksturīgajām bungām un dažādās toņkārtās skanošām karotītēm un pat nažiem.

Skolotāja Iveta Bērziņa darbojās kopā ar 3.klases audzēkņiem. “Karnevāls Supervaroņu skolā”.

3.klase karnevālā izlēma veidot vides glābēju – Supervaroņu tērpus. Audzēkņiem tika dots uzdevums individuāli domāt par tēmu un iesūtīt savas idejas. Īpaši jāizceļ 3.klases audzēknis Toms Logins, kurš izrādīja īpašu aktivitāti un entuziasmu. Toms vēstulē rakstīja :” Mans priekšlikums Supervaronim ir vides aizstāvis. Tēma ir aktuāla un atkārtošanas vērta. Uz kastēm varētu piestiprināt videi nedraudzīgos atkritumus (pudeles, bundžas, plastmasu u.c)”. Ideja tika prezentēta tiešsaistes stundā un pārējie piekrita, un katram jau bija doma, kāds varonis viņš būs.

4. un 5.klases audzēkņi darbojās kopā ar pedagoģēm Andu Sproģi un Indru Zālīti. Tēma “Latviešu budēļi”.

Grupas budēļu tematam tika izraudzītas seno latviešu maskošanās tradīcijas. Tika pētīti dažādi materiāli un iedvesmas avoti. Audzēknes savam tēlam lielākoties izvēlējās veidot putnu un dzīvnieku maskas, kas tik bieži pieminēti latviešu tautas teikās un pasakās. Tika izpētīta tradīcija, ka Meteņos, lai pavadītu ziemu un sagaidītu pavasari, ir jādauzās sniegā un jāšļūc pa kalniņu. Tāpēc arī grupas kopējā prezentēšanas video tika izvēlēta sniega pikas mešanas tēma. Šīs tēmas ierosinātāja un video materiāla montāžas autore bija Lauma Lungeviča. Paldies Laumai par aktivitāti un iniciatīvu!

Autors: Rainers Letkovskis

Mācību procesā,  gatavojoties karnevālam, 4. un 5.klases audzēknes filmēja video, kurā prezentēja savu tērpu, tēlu kopā ar latviešu folkloru. Izcils metodiskais materiāls izdevās Martai Rogai, kas skaidro Meteņu būtību seno latviešu tradīcijā. Tāpēc Marta Roga arī uzņēmās sarežģīto darbu un izveidoja video montāžu ar pārējo grupas biedru video, papildinot ar ierunātu tekstu un mūziku. Īpašs paldies par iniciatīvu un papildus darbu karnevāla video tapšanā!

6. un 7. un 30V programmas klašu audzēkņi darbojās kopā ar skolotāju Ligitu Osi.

Priekšnesuma nosaukums “Atrasti Āfrikā, meklējot sauli”.

Arī šajā grupā budēļu maska tiek apspēlēta caur Āfrikas kultūru, ideju un skaņu pasauli. Audzēkņi iedvesmai  izvēlējās krāsainos, atraktīvos Āfrikas Omo ielejas cilšu cilvēkus. Atbilstoši tika radītas tērpus skices, paši tērpi un priekšnesumi. Video un mūzikas montāžu uzņēmās Enija Zagorska. Paldies audzēknei par darbu!

Tā mēs arī pavadījām ziemu un sagaidījām pavasari, kas ar sauli kopā arī atnāca!

Milzīgs paldies visiem audzēkņiem un viņu vecākiem par ieguldīto laiku un darbu virtuālā karnevāla tapšanā.

Mākslas programmas vadītāja
Anda Sproģe.

Lai pa mazu spraudziņu ielūkotos virtuālajā karnevālā, pievienojam skolotāja Kārļa Ulmaņa audzēkņu grupas veidoto video “Budēļi Piena ceļa galaktikā”.

 

 

 

 

 

02/16/21

APSVEICAM LAUREĀTUS VALSTS MĒROGA AKVAREĻU DARBU KONKURSĀ!

Ir noslēdzies akvareļgleznojumu konkurss “Akvarelis. Māksliniekam Jānim Breketem – 100”, kurā audzēkņi iedvesmojās no virtuozā akvareļu glezniecības meistara Jāņa Brektes.

Mākslinieks Jānis Brekte (1920-1985) bērnības gadus pavadījis Gulbenes novada Lizuma pagastā, kur joprojām mīt mākslinieka ģimene – meita, krāšņo ziedu gleznotāja Ilona Brekte ar vīru, un bieži viesi ir jaunākā mākslinieku paaudze – Patricija un Kristians.

Latvijas mākslas vēsturē Jānis Brekte ir pazīstams ar akvareļa tehnikā gleznotiem Vecrīgas skatiem, kuros parādās motīvi no Skārņu, Aldaru un citām ielām, gan mazāk zināmi, īpašas noskaņas pārpilni vecpilsētas nostūri. Nozīmīga tēma māksliniekam bija industriālās ainavas – ostas, kuģi, sliežu ceļi, ceļamkrāni un jaunceltnes. Gleznotas  ir gan Baltijas jūras ostas Rīga, Tallina, Liepāja, Klaipēda, gan Tālie Austrumi – Vladivostoka, Kuriļu salas, Sahalīna.     Krāsu spožumā atmirdz saules gaismas pārpilnība ceļojumu iespaidos Krimā, Jaltā, Gurzufā, Bahčisarajā un citur. Līdzās dažādajiem pilsētu attēlojumiem mākslinieku ir interesējusi arī daba – daudz gleznotas klusās dabas un lauku ainavas ar upēm, ezeriem, jūras krastu, pakalniem, mežiem.

    Konkurss norisinājās 2020. gadā, kad svinējām mākslinieka Jāņa Brektes simtgadi. Gan konkursa norisi, gan mākslinieka jubilejas svinības ietekmēja ārkārtas situācija un Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumi, tomēr  konkursā piedalījās 44 Latvijas mākslas skolas, vispārizglītojošās skolas un mākslas studijas. Vērtēšanai tika iesūtīti 263 darbi, kuri bija skatāmi virtuālā izstādē FB Gulbenes Mākslas skolas lapā.

No Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas tēmā “Lauku ainava” 10 – 12 gadu vecuma grupā tika iesūtīti 8 darbi, kas tapuši Andas Sproģes vadībā, gleznojot vēl klātienē.

Apsveicam laureātus!

Marta Roga “Ziemas vakars” – I vieta un iegūta Brektes ģimenes balva.

Toms Logins “Rapšu laukā” – III vieta.

Madara Liepiņa “Ainava ar sivēnu” – žūrijas atzinība. 

Konkursa žūrijas sastāvā :

1.Sandra Dikmane – žūrijas komisijas priekšsēdētāja, Gulbenes Mākslas skolas direktore

2.Valda Vorza – Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore

3.Ilona Brekte – māksliniece, mākslinieka Jāņa Brektes meita.

I vieta – Marta Roga “Ziemas vakars”

III vieta – Toms Logins “Rapšu laukā”

Žūrijas atzinība – Madara Liepiņa “Ainava ar sivēnu”

02/12/21

Ziemas ainavas

Mākslinieki skolotājas Antras Gustsones vadībā radījuši ziemas ainavas no auduma stērbelītēm, mežģīnēm, diegiem un podziņām. Skaisti un lielu pacietību prasoši darbi.

Autors: Stefans Kaurovs

Autore: Sonora Putniece

Autore: Sofija Dukāte

Autore: Agnija Stavro

Autors: Toms Logins

Autore: Paula Kravale

 

02/8/21

TRADICIONĀLAIS MĀKSLINIEKU KARNEVĀLS TOP!

Jo grūtāki laiki, jo vairāk prieka jāmeklē, jārada, jāvairo…

Tāpēc šogad no tradicionālā masku karnevāla februārī neatteiksimies, bet ar dubultu jaudu tajā piedalīsimies!

Budēļi biedē ziemu un atsauc pavasari…Tik pat labi budēļi var aizbiedēt pandēmiju!

Vajag tikai darīt!
LAI TOP!!!

02/6/21

ĀFRIKAS KARSTUMS LATVIJAS ZIEMĀ

Attālinātā mācību procesa laikā mākslinieki, skolotājas Antras Gustsones audzēkņi, veidošanā radījuši brīnišķīgus darbus Āfrikas kultūras ietekmē. Nu pilnīgs pretstats tam sastingušajām, saltajām noskaņām, kas valda Latvijas dabā!

Šo darbu siltus un enerģētika atgādina par mazajiem priekiem, ko šajā jocīgajā laikā jākrāj! Sarežģīti ir visiem – audzēkņiem, ģimenēm, skolotājiem…Bet prieks, ka mācību process turpinās, ka radošums nepazūd, bet vairojas, ka turpinām radīt mākslu un  iedvesmot viens otru!

autore: ZANE STRAZDA

autore: MARTA ROGA

autore: MADARA LIEPIŅA

autore: LAUMA LUNGEVIČA

autore: ALEKSANDRA ZANDBERGA