NOSLĒGUSIES VALSTS KONKURSA MĀKSLĀ PIRMĀ KĀRTA

Tikko noslēgusies Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa I kārta. Šāds konkurss vizuāli plastiskās mākslas programmas profesionālās ievirzes audzēkņiem notiek katru gadu un tajā piedalās visas Latvijas mākslas skolas. Šogad Valsts konkursa tēma ir pētniecībā. Mākslinieki pēta dabas objektus – piemēram –  auglis vai augs dažādās laika izmaiņās, klimata ietekmē, gaismas noskaņās, vai tīri bioloģiski pēc sastāvdaļām. Savu pētījumu audzēkņi atspoguļoja darbu kolekcijā, kurā redzamas gan skices, gan teksts par pētījuma gaitu. Audzēknim darbā  jāparāda gan radošums, gan kvalitāte, gan zināšanas, kā lietot tekstu, kas ir vizuāla mākslas darba sastāvdaļa.

15.februārī skolā notika Valts konkursa I kārta, kurā tika izvirzīti pusfinālisti katrā grupā. Pusfināla darbi kopā ar iegūtajiem punktiem un klases stundu darbiem tika izvērtēti vēlreiz, lai noskaidrotu finālistus, kas pārstāvēs mūsu skolu Rīgā Dizaina un mākslas vidusskolā 23.martā.

Šogad pēc nolikuma 1.grupas visjaunākie mākslinieki tiek apbalvoti skolā un uz tālākām kārtām netiek izvirzīti.

Apsveicam Valsts konkursa I kārtas laureātus! VALSTS-KONKURSA-REZULTĀTI-I-KĀRTA-MĀKSLAS-PROGRAMMĀ-2018.docx

Ar konkursa protokolu un vērtējuma kopsavilkumu var iepazīties pie programmas vadītājas Andas Sproģes.