PROGRAMMAS

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā var apgūt 10 instrumentu spēli. Interešu un neformālās izglītības ietvaros skolā mūziku var apgūt arī sagatavošanas klasē, kā arī pirmsskolas izglītības programmā “Karuselis”. Jebkurš interesents jebkurā vecumā interešu izglītības programmas ietvaros skolā var apgūt klavierspēli, pūšaminstrumentu spēli, sitaminstrumentu spēli, akordeona, vijoles un čella spēli.

Izglītības programmas nosaukums Apakšprogramma Akreditēta līdz…
Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle 10V 212 01 Uz nenoteiktu laiku
Klavierspēle 20V 212 01 Uz nenoteiktu laiku
Klavierspēle 30V 212 01 Uz nenoteiktu laiku
Akordeona spēle 20V 212 01 Uz nenoteiktu laiku
 
Stīgu instrumentu spēle Vijoļspēle 20V 212 02 Uz nenoteiktu laiku
Čella spēle 10V 212 02 Uz nenoteiktu laiku
Čella spēle 20V 212 02 Uz nenoteiktu laiku
Kokles spēle 10V 212 02 Uz nenoteiktu laiku
Kokles spēle 20V 212 02 Uz nenoteiktu laiku
 
Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle 20V 212 03 Uz nenoteiktu laiku
Klarnetes spēle 20V 212 03 Uz nenoteiktu laiku
Saksofona spēle 10V 212 03 Uz nenoteiktu laiku
Saksofona spēle 20V 212 03 Uz nenoteiktu laiku
Trompetes spēle 10V 212 03 Uz nenoteiktu laiku
Trompetes spēle 20V 212 03 Uz nenoteiktu laiku
 
Sitaminstrumentu spēle Sitaminstrumentu spēle 10V 212 04 Uz nenoteiktu laiku
Sitaminstrumentu spēle 20V 212 04 Uz nenoteiktu laiku