PROGRAMMAS “STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE – ČELLA SPĒLE, VIJOLES SPĒLE” VALSTS KONKURSS

2017. gada 16.decembrī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā notika Latvijas profesionālās ievirzes
izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle, Čella spēlevalsts konkursa I kārta. 

Atbilstoši nolikumam konkursā piedalījās 2. – 8.klases audzēkņi.

Konkursa komisija:

Direktore Iveta Lavrinoviča,

Direktores vietniece mācību darbā Solvita Loka,

Izglītības programmas vadītāja Dace Rozenberga,

Stīgu instrumentu spēles eksperte Velga Polinska.

Konkursa rezultāti šeit – Stigu_instrumentu_speles_VALSTS_KONKURSA_rezultati_16.12.2017.pdf