KONKURSS “SIENĀZIS”

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS DĒĻ KONKURSS “SIENĀZIS”ATCELTS!

Lauku un mazpilsētu mūzikas skolu Mazo vijolnieku konkurss – festivāls “Sienāzis 2020” Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā notiks 2020. gada 9. aprīlī.

Ar konkursa nolikumu var iepazītie šeit – NOLIKUMS.

Neskaidrību gadījumā zvaniet direktores vietniecei mūzikas programmā, vijoles spēles skolotājai Solvitai Lokai – 26124012 vai direktorei  Ivetai Lavrinovičai – 29112194

 


FOTO NO FESTIVĀLA – KONKURSA “SIENĀZIS 2017”
AUTORS: Adrians Pavārs