2017. GADA IZLAIDUMS

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 17. izlaidums


Pirmajā rindā no kreisās puses: Laura Undīne Šulce (klavierspēle), Rūta Ansone (Mākslas programma), Katrīna Lavrinoviča (Mākslas programma), Eva Ezerniece (kokles spēle), Diāna Ivaškeviča (Mākslas programma), Kārlis Elmers Apsītis (akordeona spēle), Pēteris Vietnieks (trompetes spēle), Aiga Andra Dručka (Mākslas programma), Ketrīna Medne (čella spēle), Alise Išankova (vijoļspēle), Laura Libere (čella spēle) un Gerda Gustsone (klavierspēle).

FOTO: A.Pavārs

Te fotoatskats par to, kā 2017.gada Mūzikas programmas absolventi saņem apliecības par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu – 2017.gada 3.jūnijā

« gada 2 »