2022. GADA IZLAIDUMS

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 22. izlaidums.

Otrā rinda no kreisās puses: Adrians Aivars Smilškalns (vizuāli plastiskā māksla), Elīza Spurķe (kokles spēle), Niklāvs Rubaņiks (saksofona spēle), Lelde Folkmane (klavierspēle 30V), Līva Brazauska (saksofona spēle), Elija Gabuža (vizuāli plastiskā māksla), Madara Muceniece (vizuāli plastiskā māksla), Patrīcija Felicita Pavāre (vijoles spēle).

Pirmā rinda no  kreisās: Roberts Kuprinskis (vizuāli plastiskā māksla), Marks Adrians Lapa (sitaminstrumentu spēle), Keita Daniela Cīrule (flautas spēle), Madara Klauģe (vijoles spēle), Kristīne Baltruma (kokles spēle), Lība Škrjaba (vizuāli plastiskā māksla), Emīlija Bračka (vijoles spēle), Markuss Miklaševičs (klavierspēle).

Fotogrāfijā iztrūkst Zane Strazda (30V vizuāli plastiskā māksla).

Foto: Iveta Grīnfelde

Foto no absolventu koncerta:

Visas izlaiduma bildes:

« gada 3 »