2021. GADA IZLAIDUMS

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 21. izlaidums.

No kreisās: Aksels Neimanis (čella spēle), Enija Zagorska (vizuāli plastiskā māksla), Agne Banga (vizuāli plastiskā māksla), Arvis Siliņš (vizuāli plastiskā māksla), Rasa Rušmane (kokles spēle), Mareks Neverauskis (klavierspēle), Renārs Neverauskis (klavierspēle), Patriks Sproģis (sitamo instrumentu spēle), Adrians Putnieks (vizuāli plastiskā māksla).

Foto: Iveta Bērziņa