2019. GADA IZLAIDUMS

2019. gada izlaidums:

1.rinda no kreisās:

Anete Paula Kriņicka (vizuāli plastiskā māksla), Elīza Līva Vētra (vizuāli plastiskā māksla), Laura Rozenberga (klavierspēle), Sabīne Kokina (vijoles spēle), Marta Zirnīte (akordeona spēle), Kristaps Bračka (klarnetes spēle), Artūrs Siliņš (vizuāli plastiskā māksla), Rihards Vētra (vizuāli plastiskā māksla), Denija Zilgalve (vijoles spēle), Krista Kanopa (vijoles spēle), Lelde Libere (vijoles spēle), Paula Zirnīte (flautas spēle) un Una Izāka (vijoles spēle)