MŪZIKA

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā. Mūzikas skola dibināta 1996.gadā. Kopš tā laika arvien tiek papildinātas apgūstamās mācību programmas, mācību saturs kļūst pilnīgāks, daudzveidīgāks. Skolā var apgūt 10 instrumentu spēli, kā arī teorētiskos priekšmetus – mūzikas literatūru, solfedžo. Skolā darbojas vairāki mūzikas kolektīvi: jauniešu simfoniskais orķestris "Draugi", koklētāju ansamblis "Skandīne", vijolnieku ansamblis, koris "Via Stella" un kameransambļi.

Skolā akreditētas 17 izglītības programmas mūzikā, ar kurām var iepazīties sadaļā PROGRAMMAS.

Pēc veiksmīgas skolas absolvēšanas, audzēkņiem tiek izsniegts dokuments par apgūtu profesionālās ievirzes izglītības programmu mūzikā, kas ļauj turpināt mācības mūzikas vidusskolā.

Atbildēt