MŪSU MEITENES STARP LABĀKAJIEM!

Oktobrī, pirms rudens brīvlaika, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas 2. un 3. klases audzēkņi gatavojās Rīgas brīvostas pārvaldes rīkotajam valsts mēroga konkursam “Mana nākotnes osta”. Kopumā  konkursam Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola iesūtīja 20 gleznojumus.

Konkursa ietvaros Rīgas brīvostas pārvalde saņēma vairāk nekā 100 darbus no 25 Latvijas skolām. 
14. decembrī notika laureātu apbalvošana. Tika izvēlēti 12 uzvarētāji, kuru darbi iekļauti un nodrukāti Rīgas brīvostas kalendārā. No mūsu skolas starp 12 labākajiem izvirzītas Marta Roga ar darbu “Mākoņu piestātne”  un Rasa Rušmane ar darbu “Pievedot lapas Eiropas parkiem”.

Abas meitenes saņēma diplomus, dažādas balvas, kalendārus, kā arī uz audekla nodrukātu savu gleznojumu.

Paldies visiem maniem audzēkņiem, kas piedalījās konkursā un Martai un Rasai par īpašo iedvesmu darbu tapšanas laikā.

Visi uzvarētāju darbi apskatāmi:

http://rop.lv/lv/jaunumi/6781-ir-nosledzies-bernu-un-jauniesu-zimejumu-konkurss-mana-nakotnes-osta.html

Skolotāja
Anda Sproģe