MŪSU AUDZĒKŅI LABI STARTĒ VALSTS KONKURSA FINĀLĀ

Noslēgusies Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa pēdējā kārta – fināls. Visi dalībnieki konkursa uzdevuma ietvaros veidoja grafikas dizainu  izstādes afišai un tai atbilstošam  suvenīram – šokolādei, zīmuļiem, blociņam. Konkursa dalībnieku darbos žūrija vērtēja  grafiskās kvalitātes un kompozīciju,  burtu lietojumu, audzēkņu izdomu un  tehnisko izpildījumu.

Konkursa žūrija: Ausma Auziņa – Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslu fakultātes lektore, Linda Gobeta- grafikas dizainere,  Ivs Zenne – grafikas dizainers, Latvijas Mākslas akadēmijas lektors, Maija Rozenfelde –grafikas  dizainere, Latvijas Mākslas akadēmijas lektore, llze Kupča – Latvijas Nacionālā kultūras centra vizuālās mākslas izglītības eksperte.

Konkursā kopumā piedalījās audzēkņi no simts izglītības iestādēm. Konkursa rezultāti skatāmi šeit.

No Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas finālam Dizaina Mākslas vidusskolā Rīgā tika izvirzīti seši audzēkņi:

I grupa (8 – 10 gadi)

Anne Inovska
Lība Škrajba

II grupa  (11 – 13 gadi)

Rihards Vētra
Anete Paula Kriņicka

III grupa (14 – 16)

Katrīna Lavrinoviča
Aiga Andra Dručka

Apsveicam Anni un Lību no jaunākās grupas ar augsto Atzinību,  pirmo reizi piedaloties Valsts konkursā !

Paldies visiem pedagogiem, kas strādāja pie audzēkņu sagatavošanas Valsts konkursam: vAntrai Gustsonei, Ivetai Bērziņai, Gitai Osei.


Vizuāli plastiskās mākslas programmas vadītāja
Anda Sproģe