MĒS LEPOJAMIES!

25.maijā izskanēja koncerts un svinīgs audzēkņu un pedagogu godināšanas pasākums “MĒS LEPOJAMIES”. Aizvadītā mācību gada laikā daudzi mūzikas un mākslas programmas audzēkņi ir apliecinājuši savu radošumu, talantu, uzcītību mācību darbā, veiksmi konkursos, izstādēs. Pasākuma “MĒS LEPOJAMIES” visiem tika pateikts paldies, pasniegti skolas atzinības raksti. 15 audzēkņi šogad saņēma arī Diplomus un naudas prēmijas par augstiem rezultātiem starptautiskos, valsts un reģionālajos konkursos. 

Pirmo reizi šogad tika iedibināta tradīcija godināt pedagogus, pasniedzot īpašu GODA BALVU. Balvu pasniedz pedagogiem, kuru audzēkņi sasnieguši augstus rezultātus, kuri ieguldījuši vairāk darba, laika, enerģijas un popularizējuši novada un skolas vārdu. Šogad mākslinieces Gitas Oses veidoto stikla balvu saņēma 7 pedagogi – kora “Via Stella” vadītāja Liene Batņa, orķestra “Draugi” vadītāja Solvita Loka, koklētāju ansambļa “Skandīne” vadītāja, klavierspēles programmas vadītāja, pedagoģe Līga Opincāne, klavierspēles skolotāja Inese Grauba, akordeona spēles skolotāja Inita Idere- Bankava un Mākslas programmas vadītāja, skolotāja Anda Sproģe.

Pasākuma laikā muzicēja skolas kolektīvi – koklētāju ansamblis, koris, savu pirmo uzstāšanos aizvadīja audzēkņu trio  – Elza Vēvere (klavieres), Kristofers Emanuels Pavārs (vijole), Rainers Drozdovs (čells). Uzstājās arī jaunāko klašu vijolnieku ansamblis un trompetisti ar skaņdarbu “Trīs ruksīši”. Tāpat muzicēja divkārtējs starptautisku konkursu diplomu ieguvējs, akordeonists Dāvis Lukša un topošā absolvente, pianiste Annija Kuzma.

MĒS LEPOJAMIES AR SKOLU, AR TĀS AUDZĒKŅIEM UN PEDAGOGIEM UN AUDZĒKŅU ĢIMENĒM!

FOTO: Anda Sproģe