MAZIE MĀKSLINIEKI SIRSNIŅDIENĀ MODES SKATI RĪKO!

Ielūdz Mākslas programmas Sagatavošanas klases mākslinieki un skolotāja Antra Gustsone!