MARKUSS MIKLAŠĒVICS VEIKSMĪGI STARTĒ STARPTAUTISKĀ KONKURSĀ

Ar skaļām klausītāju ovācijām tika uztverts Markusa Miklašēvica priekšnesums VI Rīgas Starptautiskajā jauno pianistu konkursā, kas no 24. līdz 26. oktobrim norisinājās Mazajā Ģildē Rīgā.

Konkurss pulcēja jaunos pianistus vecumā no 5 līdz 21 gadam no daudzām valstīm.

Markuss konkursā atskaņoja Rossi “Etīdi”, divas Latviešu tautas melodijas Jāņa Norviļa apdarē un Ārona Koplanda skaņdarbu “Kaķis un pele”.

Markuss konkursā neieguva godalgotas vietas, bet lielu publikas atzinību aplausos.

Rīgas Starptautiskais jauno pianistu konkurss veltīts muzikālās folkloras, klasiskā baleta un operas melodiju popularizēšanai akadēmiskajā klavierspēlē solo un ansamblim četrrocīgi, atvērts dalībai visu tautību jaunajiem pianistiem pasaulē un pieejams plašai sabiedrībai.

Paldies Markusam un viņa skolotājai Līgai Opincānei par ieguldīto darbu!