MĀKSLINIEKU ZAĻĀ PRAKSE UN EKSKURSIJA

Beidzot arī mākslas programmas audzēkņi var doties pelnītā atpūtā, jo viņiem mācību gads beidzas jūnija vidū. Mākslas programmas specifika ir tāda, ka jūnijā audzēkņi vēl dodas zaļajā praksē un dažādos projektos ārpus skolas. 
Taču tas viss tradicionāli vainagojas ar noslēguma ekskursiju un liecību izdošanu  brīvā dabā.

Šogad zaļajā praksē 1.  un 2.klases audzēkņi kopā ar Ivetu Bērziņu devās vākt augus parkā, lai veidotu zaļās dzīvās gleznas, kuras tika iestieptas pašdarinātos rāmīšos no sprungulīšiem.
3.kases audzēkņi veidoja gleznojumus uz zīda skolotājas Antras Gustsones vadībā, iedvesmojoties no augu motīviem.
4., 5. un 6.klases audzēkņi prakses pirmajā dienā piedalījās skiču konkursā sienas gleznojumam pansionāta “Atvasara” telpās. Jāpiemien, ka uzvarēja Liānas Dukātes (5.klase) skiču projekts. Pie projekta realizācijas skolotājas Andas Sproģes vadībā darbojās : Arvis Siliņš, Liāna Dukāte, Enija Zagorska, Anastasija Kovaļkova un Anete Paula Kriņicka.
Pārējie 4.,5. un 6.klases audzēkņi darbojās ar skolotāju Gitu, devās dabā un iedvesmojās no augu pasaules grafiskiem darbiem.

14.jūnijā, kad visi darbi bija pabeigti devāmies uz Saldu, lai apmeklētu slavenā gleznotāja Jana Rozentāla dzimto pusi un darbnīcu, kurā viņš dzīvojis un strādājis.
Rozentāla muzejā skatījāmies filmu par gleznotāja biogrāfiju, veidojām laikmetīgo J.Rozentāla gleznas kopiju, kas sastāvēja no 36 maziem gabaliņiem. Katrs audzēknis kā puzlē veidoja kopiju vienam fragmentiņam no 36 . Darbu kuru mēģinājām atdarināt “Saldus. Miests Kurzemē.”, kuru mākslinieks uzgleznojis 1912.gadā. Domājams, ka Rozentālam būtu lieli brīnumi par viņa gleznas kopiju, kura tapusi laikmetīgā garā.

Tālāk devāmies uz Jaunpili, kur mūs sagaidīja 370 gadus veca pils iedzīvotāja. Tā viņa par sevi teica.
Teatralizētā ekskursijā izvadāja mūs pa pils telpām, iepazīstināja ar pils vēsturi un telpām, kā arī pastāstīja amizantus stāstus par bruņiniekiem un pils spoku. Puišiem bija tā iespēja pielaikot bruņu cepuri un pacilāt īstu zobenu.

Noslēgumā pusdienojām pils krogā, kura smagās un zemās velves karstā dienā izdvesa vēsumu.
Izskaņā lielgabala dārdieniem skanot atvadījāmies no pils un saules paspīdēti, rožu dobju ielenkumā izdalījām liecības.

Paldies visiem maniem audzēkņiem!
Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

Direktores vietniece mācību jomā mākslas programmā :
Anda Sproģe

FOTO: A.Sproģe