MĀKSLINIEKI TIEKAS AR VALSTS PREZIDENTU

13. decembrī Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī sveica Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina konkursa labāko darbu autorus un viņu skolotājus.

“Šī gada Ziemassvētku kartīte ir īpaša, jo nesīs Latvijas simtgades vēstījumu gan Latvijā, gan visā plašajā pasaulē,” sveicot konkursa labāko darbu autorus un viņu pedagogus, uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Prezidents atzina, ka šogad dalībnieki radoši veidojuši katrs savu stāstu par Ziemassvētkiem mūsu Latvijā. Tāpēc bijis patiesi gūti no visiem iesūtītajiem zīmējumiem izvēlēties to atbilstošāko un oriģinālāko ideju.

“Paldies katram konkursa dalībniekam par centību un dalībnieku pedagogiem, kuri palīdz atklāt jauniešu talantus un tos izkopt,” teica Raimonds Vējonis.

No Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas tika iesūtīti četru audzēkņu darbi, kas tapuši grafikas nodarbībās skolotājas Ligitas Oses vadībā.

Visi četri audzēkņi – Lība Škrjaba, Elija Gabuža, Paula Līva Ulmane un Adrians Aivars Smilškalns – arī devās uz Rīgas pili, lai satiktos ar prezidentu Raimondu Vējoni.

Šogad konkurss tika organizēts otro gadu. Kopumā tika iesniegti 135 darbi no dažādām Latvijas izglītības iestādēm, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mākslā. Tos veidoja skolēni vecumā no 7 līdz 16 gadiem. Savos vizuālās mākslas darbos skolēni attēloja Rīgas pili, Ziemassvētkiem vai Ziemas saulgriežiem raksturīgas tautas tradīcijas, Latvijas simbolus, dabas un pilsētu ainavas.

Darbus vērtēja Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Valsts prezidenta kancelejas izveidota īpaša komisija. Darbu vērtēšanā tika ņemta vērā darba atbilstība prasībām, autora radošās idejas oriģinalitāte, darba tematiskais risinājums, kompozīcija un izpildījuma kvalitāte.

Anda Sproģe