MĀKSLINIEKI TIEK AUGSTU NOVĒRTĒTI KONKURSĀ “SKANI, TĒVU ZEME!”

KATE OTOMERE “Bārbeles baznīca” (II vieta)

Novembra izskaņā Ilūkstes Novada kultūras centrā noslēdzās  III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani,  tēvu zeme!”. No Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas konkursā piedalījās 7 mākslinieki, žūrija īpaši augstu novērtēja Kates Otomeres darbu (II vieta!), Denīzas Tučas un Beatrises Reinvaldes darbus (abas meitenes saņēmušas Atzinību).

Konkursam tika iesūtīti 105 autoru 107 darbi,  no 13 Latgales un Sēlijas Mūzikas un mākslas skolām ( Špoģu Mūzikas un mākslas skolas, Dagdas MMS, Naujenes MMS, Kārsavas MMS, Krāslavas Mākslas skolas, Baltinavas MMS, Varakļānu MMS, Vecumnieku MMS, J.Graubiņa Līvānu MMS, Aizkraukles Mākslas skolas, Salas vidusskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas un Ilūkstes MMS Bebrenes filiāles).

DENĪZA TUČA “Skaistkalnes baznīca” (Atzinība)

 

BEATRISE REINVALDE “Bārbele” (Atzinība)

Darbi  tika iesūtīti A3 formātā,  gleznošanas, grafikas, zīmēšanas, aplikācijas un autortehnikās.

Jauno mākslinieku  darbi atspoguļo katra autora sevišķo skatījumu uz savu dzimto vietu, tās dabas krāšņumu, fiksējot konkrētus notikumus, darba procesus, konkrēto ģeogrāfisko un vēsturisko vietu, sakrālo arhitektūru, dzīvo dabu. Darbos jūtama vēlme  saskatīt to, kas daudziem iet secen, prieks par  skaisto, krāšņo, bagāto Latviju, Dzimteni.

Paldies visiem māksliniekiem, kas pārstāvēja skolu konkursā! Paldies skolotājai Andai Sproģei, kas sagatavoja audzēkņus konkursam!