MĀKSLINIEKI NOSLĒDZ MĀCĪBAS AR ZAĻO PRAKSI UN EKSKURSIJU

Kā katru gadu mācību gada noslēgumā Mākslas programmas audzēkņi ļaujas dažādām radošām un izzinošām aktivitātēm Zaļajā praksē, bet liecības saņem ekskursijā.
Vairāk informācijas par visiem pasākumiem – Mākslas programmas vadītājas Andas Sproģes sagatavotajā rakstā.

Lai vasara tik pat krāšņa un piedzīvojumiem bagāta!

FOTO: A. Sproģe