MĀKSLINIEKI MĀCĀS OPERAS NAMĀ UN IZSTĀŽU ZĀLĒ “ARSENĀLS”

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas profesionālās ievirzes klases audzēkņi cītīgi gatavojas valsts konkursam, kas visiem audzēkņiem ir obligāts katru gadu. Šogad valsts konkursa tēma ir “Tēls. Telpa. Scenogrāfija.” Audzēkņi mākslas stundu laikā caur uzdevumu veido dažādus scenogrāfijas maketus.

Lai gūtu plašāku  izpratni par scenogrāfiju, devāmies uz Latvijas Nacionālās Operas un baleta teātri Rīgā. Operas namā  gida pavadībā  izstaigājām telpas, kas ikdienā skatītajiem nav pieejamas. Pabijām gan krāšņajā skatītāju zālē, gan uz skatuves. Tur operas darbinieki būvēja skatuvi nākamās dienas baleta izrādei “Trīs draugi”. Mums bija iespēja paraudzīties kā strādā gaismotāji, kā tiek būvētas dekorācijas un cik augsta un ļoti plaša ir operas nama skatuve. Pabijām arī maketu un dekorāciju izgatavošanas darbnīcās, kur butafori mums izstāstīja, kā notiek darbs pie izrāžu veidošanas un kā jāsadarbojas  ar scenogrāfu un izrādes producentu. Bija iespēja doties pa nama šaurajiem gaiteņiem, kur ikdienā uz savām ģērbtuvēm dodas profesionālie operas un balta mākslinieki.

Ekskursijas turpinājumā devāmies uz  Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāli “Arsenāls”, lai apskatītu starptautiska līmeņa laikmetīgās mākslas izstādi  “Nenorunātās Tikšanās”. Izstāde iekārtota kā Mēness virsma un tajā sabērti 60 tonnu stikla graudiņi. Daudzi izstādē eksponētie darbi un video saistāmi ar scenogrāfijas tēmu. Īpašu audzēkņus uzrunāja Artūra Virtmaņa instalācija ar nosaukumu “Šī universa putekļos”.

Kopā ar audzēkņiem ekskursijā iedvesmojās : Anda Sproģe, Gita Ose, Kārlis Ulmanis, Antra Gustsone.

Lai radošs gars mums visiem Valsts konkursā!

Anda Sproģe