MĀKSLAS NODARBĪBA IZSTĀDĒ

Jau par tradīciju ir kļuvis Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas zālē mainīt izstādes un eksponēt profesionālu mākslinieku darbus. No seniem laikiem ir zināms, ka jaunie mācekļi mācās no lielajiem meistariem. Tā nu mēs savās gleznošanas stundās, iespēju robežās, cenšamies iepazīt gleznas klātienē – “piebāžot degunu” pa visam tuvu un ieelpojot krasas smaržu caur autora pieskārienu.

Uzsākot jauno mācību gadu, skolas zālē tika eksponētas gleznotājas un keramiķes Ingas Pērkons gleznas izstādē “Gaismas staros”.

Pati māksliniece par saviem darbiem saka tā:
“Es mēģinu, mācos gleznot dabu, lai to var sajust caur krāsu, caur gaismu, caur formu, lai var sadzirdēt putnu dziesmas, saskatīt rasas lāses, ieraudzīt gaismu austam. Katra glezna ir kā mazs saules stars, kā vieta, kur smelties prieku un enerģiju, kā atgādinājums – es esmu daba, mēs esam daba…”

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas
gleznošanas skolotāja
Anda Sproģe