VALSTS KONKURSS 2019

Latvijas mākslas pedagogu seminārs “Mākslas laboratorija”

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa ietvaros.

Laiks: 2019. gada 26.aprīlis, 27.aprīlis

Organizē: Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolu.

Norises vietas:
26.aprīlis Vecumnieku tautas nams (Rīgas iela 5, Vecumnieki), Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola (Rīgas iela 24C, Vecumnieki).

27.aprīlis Latvijas Nacionālais kultūras centrs (Pils laukums 4, Rīga), Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, izstāžu zāle “Arsenāls” (Torņa iela 1, Rīga).

Informācija par pasākumu: Anda Sproģe (26411529), Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola http://www.vecumniekumms.lv/maksla/valsts-konkurss-2019/ ,  http://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/valsts-konkursi-maksla/

Semināra dienas kārtība  – DIENAS_KARTIBA_VALSTS_KONKURSA_SEMINARAM

Dalībnieku pieteikuma anketa – PIETEIKUMA ANKETA

Pieteikuma anketa jāatsūta līdz 1.aprīlim elektroniski – vecumniekumms@inbox.lv 

Lūdzam pieteikt ne vairāk kā 2 skolotājus no skolas. Ja paliks brīvas vietas, paziņosim par iespēju pieteikt papildu personas!