PROGRAMMAS

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā interešu un neformālās izglītības ietvaros mākslu var apgūt arī sagatavošanas klasē, kā arī pirmsskolas izglītības programmā “Karuselis”. Skolā regulāri tiek organizēti gleznošanas kursi jauniešiem un pieaugušajiem.

Izglītības programmas nosaukums Apakšprogramma Akreditēta līdz…
Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00 Uz nenoteiktu laiku
30V 211 00 (paralēli vidusskolai) Uz nenoteiktu laiku